A A A
E7 przez Słomniki

Są duże szanse, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 – węzeł Kraków Igołomia do granic województwa świętokrzyskiego.

18 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Michałowicach odbyło się spotkanie ministra Pawła Olszewskiego z burmistrzami i wójtami tych gmin, przez które przebiegać ma droga S7 na terenie województwa małopolskiego. Obecny był na nim także burmistrz Paweł Knafel. W spotkaniu uczestniczył też Dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński.

 

Jak zadeklarował minister Olszewski we wrześniu tego roku będzie można ogłaszać przetarg na budowę drogi S 7 do granic z województwem świętokrzyskim. Plan zakłada, że trasa będzie podzielona na trzy części, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Małopolski odcinek drogi S7 jest w programie budowy dróg krajowych. Jego budowa miała być jednak finansowania z oszczędności na przetargach. Wiceminister zapewnił, że te oszczędności się znajdą.

Na początku sierpnia została uprawomocniona decyzja środowiskowa dla tej trasy, co otwiera drogę do dalszych prac związanych z tą inwestycją.