A A A
Jubileusz OSP

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" - OSP Niedźwiedź ma już 90 lat.

20 lipca 2019 r. obchodziliśmy piękny Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu. Obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, celebrowaną przez księdza kapelana Bronisława Pitułę oraz księdza Macieja Migalskiego.

Po mszy świętej udaliśmy się w kierunku remizy OSP. Jako pierwszy przemówił druh Marek Jabłoński, który poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych strażaków.

Chwilę później ksiądz kapelan Bronisław Pituła poświęcił nowy lekki samochód ratowniczy marki Renault Master. Samochód ten zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Zgodnie z tradycją, na uroczystości nie mogło zabraknąć chrzestnych, którymi byli: Elżbieta i Józef Bac, Elżbieta i Jacek Dzioba, Grażyna i Piotr Kłosińscy, Sylwia i Krystian Kula, Agnieszka i Robert Natkaniec, Urszula i Krzysztof Piątek, Anna i Radosław Rodak, Edyta i Tomasz Strój. Chrzestnym wręczono pamiątkowe statuetki.

Po poświęceniu samochodu,prowadząca uroczystość – pani Grażyna Gajoch oraz druh Prezes OSP Niedźwiedź Marek Jabłoński powitali przybyłych gości, m.in. Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, a zarazem Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słomnikach Grzegorza Płażka wraz radnymi, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Michała Tochowicza, księdza Kapelana Bronisława Pitułę, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP – druha Leszka Ziębę, członka Sądu Honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP druha Krzysztofa Malika, Komendanta Gminnego druha Adama Przecherkę, dowódcę JRG 7 Kraków brygadiera Jacka Hajduka, Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach Marka Kyzioła.

Meldunek do gotowości do uroczystości i przeglądu pododdziałów złożył dowódca uroczystości druh Adam Przecherka. Przeglądu dokonał druh Prezes Leszek Zięba, następnie Poczet Flagowy przy dźwiękach hymnu państwowego wywiesił flagę RP.

Druh Michał Bujak odczytał rys historyczny OSP Niedźwiedź, który warto w tym artykule przytoczyć:

Powstanie jednostki straży pożarnej w Niedźwiedziu datuje się na 5 lutego 1929 roku, kiedy wybrano pierwszy zarząd OSP. Od razu zapisało się 36 członków. Na początku działalności druhowie mieli do dyspozycji wóz rekwizytowy i dwa beczkowozy.

W 1931 roku mieszkańcy miejscowości ufundowali jednostce sztandar a rok później otrzymali szarfę do sztandaru wygrywając wojewódzkie zawody.

W 1937 roku w Niedźwiedziu przystąpiono do budowy remizy. Budynek wznoszony był  własnoręcznie przez strażaków oraz mieszkańców wsi.

W czasie okupacji działalność straży zmalała, ale po wojnie życie OSP wróciło do normy.

W 1965 roku poświęcono samochód strażacki STAR 21, który był nagrodą za zajęcie I miejsca w zawodach wojewódzkich w Myślenicach. Był to pierwszy pojazd w jednostce.

W 1979 roku mieszkańcy ufundowali jednostce drugi sztandar.

STAR 21 służył do roku 1992, kiedy do Niedźwiedzia przekazano nieodpłatnie strażacką TATRĘ 138 – był to dar z jednostki wojskowej w Babimoście koło Zielonej Góry.

W 1997 roku ruszyły pierwsze prace przy budowie nowej remizy, które zakończyły się dopiero w 2009 roku i połączone były z przekazaniem do użytku samochodu STAR 244 z jednostki wojskowej w Niedźwiedziu.

W 2010 roku obchodzony był jubileusz 80-lecia, podczas którego poświęcony został STAR 244 oraz drugi samochód marki Mercedes, który podarował druhom powiat monachijski.

Do karty naszej historii dopisujemy dzisiejszą  uroczystość 90-lecia oraz fakt pozyskania przez naszą jednostkę i poświęcenia po raz pierwszy fabrycznie nowego lekkiego samochodu marki Renault Master.

Po odczytaniu historii przez druha Michała Bujaka, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Michał Tochowicz oraz Burmistrz Paweł Knafel przekazali oficjalnie na ręce druha Naczelnika Roberta Cichego i kierowcy – druha Sebastiana Jabłońskiego OSP Niedźwiedź kluczyki do nowego samochodu ratowniczego.

Jubileusz 90-lecia to również okazja, by uhonorować tych, którzy dzielnie pomagają innym i aktywnie uczestniczą w życiu OSP. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

- złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie: Robert Cichy, Józef Jamborski, Jerzy Krysa, Paweł Łyko, Andrzej Prokop, Krzysztof Włodarski

- srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie: Jacek Bartyzel , Stanisław Całek, Piotr Drożniak, Wojciech Gądek, Grzegorz Jabłoński, Sebastian Jabłoński, Robert Zuchowicz

- brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhny: Barbara Bartyzel, Renata Cicha, Joanna Jabłońska, Lidia Jabłońska, Jolanta Piwowarczyk, Jolanta Prokop, Małgorzata Zuchowicz

Medale wręczyli Wiceprezes Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druh Leszek Zięba i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Paweł Knafel.

Galeria zdjęćWręczono również odznaki Strażak Wzorowy za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali je druhowie i druhny: Michał Bujak, Robert Całek, Sławomir Całek, Łukasz Cichy, Dominik Łakomy, Jolanta Łakomy, Adrian Masłowski, Marcin Wącławski.

Ponadto rozdane zostały okolicznościowe statuetki, ryngrafy oraz dyplomy.

Następnie złożono meldunek o zakończeniu uroczystości i wyprowadzono poczty sztandarowe. Druh Prezes Marek Jabłoński zaprosił chrzestnych i gości do pamiątkowego zdjęcia, wpisu do księgi pamiątkowej, a także na poczęstunek i zabawę z zespołem „Lider”.

Składamy podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za wsparcie finansowe w ramach projektu  pt. "Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Niedźwiedziu - w służbie Bogu, Ojczyźnie i Społeczeństwu".

Dziękujemy strażakom OSP: Goszcza, Łuczyce, Łososkowice, Michałowice, Maszków, Widoma, Słomniki, Miłocice, Waganowice, Prandocin, Prandocin Iły, Wężerów, Smroków, Trątnowice, Muniakowice, Janikowice, Kacice;  Orkiestrze Dętej „Krakus” i Stowarzyszeniu „Niedźwiadek”, Klubowi Sportowemu LKS Niedźwiedź, Kołu Gospodyń Wiejskich z Niedźwiedzia i Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych „KobRa” z Ratajowa oraz wszystkim przybyłym gościom , którzy towarzyszyli nam w tym wyjątkowym dniu.

Foto Paweł Łyko, Ewa Żaba

Tekst Ewa Żaba