Drukuj
Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP

9 grudnia 2017 r. w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu odbyło się coroczne posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słomnikach poświęcone podsumowaniu działalności jednostek w tym roku.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel. Wśród zaproszonych gości, obok Komendanta Komisariatu w Słomnikach Mariusza Gurdy, udział wzięła Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczy. Zajmuje się ona poszukiwaniem zaginionych z wykorzystaniem psów tropiących i udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom odnalezionym. OSP Goszcza należy do krajowego systemy ratowniczo-gaśniczego. Zarząd Gminny jest zainteresowany współpracą z Grupą Poszukiwawczą przy akcjach poszukiwania osób zaginionych.

Od stycznia do listopada odnotowano 267 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych z czego 104 do pożarów, 160 do miejscowych zagrożeń i 3 alarmy fałszywe. Odnotowuje się rokroczny wzrost interwencji do zdarzeń. Dla porównania w 2014 r. było ich 179 – w tym 51 pożarów.

Działalność OSP to nie tylko akcje ratowniczo-gaśnicze, ale coraz częściej zabezpieczenia imprez plenerowych i sportowych oraz współorganizacja imprez. W 2017 r. były to m.in. zabezpieczenia imprez takich jak: pikniki szkolne, dni otwartych remiz, Turniej Rad Sołeckich, Bieg Niepodległości oraz udział w świętach państwowych, kościelnych i jubileuszowych.

W bieżącym roku zorganizowano ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Urzędzie Miejskim w Słomnikach z ewakuacją osób znajdujących się w budynku. Ćwiczenia poprzedzone były częścią teoretyczną i miały na celu sprawdzenie procedur i doskonalenie metod skutecznego współdziałania w sytuacjach kryzysowych. Udział brały JRG – 7 , OSP z KSRG, Policja, Pracownicy Zarządzania Kryzysowego.

W październiku zorganizowano również ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z ewakuacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach. Do udziału w tych ćwiczeniach poproszono wszystkie OSP z naszej gminy i JRG-7, aby przede wszystkim sprawdzić współdziałanie sił i środków OSP, PSP, Policji, pracowników szkoły oraz przedszkola, wypracować u ćwiczących prawidłowe nawyki podczas ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy i likwidacji podobnych zdarzeń w przyszłości.

W czasie posiedzenia Zarządu prezesi poszczególnych jednostek złożyli sprawozdania z działalności za rok 2017. Podsumowania sprawozdań dokonali także Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel oraz Komendant Gminny OSP Adam Przecherka.

Dzięki programom Bezpieczna Małopolska, Remizy Małopolskie i Bezpieczny Strażak udało się dofinansować m.in. termomodernizację remizy w Prandocinie, zakup i wymiany 2 samochodów dla OSP Miłocice i Prandocin oraz system selektywnego wywoływania w OSP Trątnowice.

Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słomnikach Paweł Knafel podziękował strażakom ochotnikom za działalność i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz złożył życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia strażakom i ich rodzinom.

Odsłony: 1029