Drukuj
Konferencja podsumowującej rok działania projektu LIFE

Marszałkowie Województwa Małopolskiego na specjalnej konferencji w Krakowie podsumowali projekt LIFE realizowany w 55 małopolskich gminach. W konferencji wziął udział Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, który mówił o długofalowych działaniach pozwalających skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem.

Burmistrz Paweł Knafel wziął udział w konferencji podsumowującej rok działania projektu LIFE. Gmina Słomniki jest jedną z najlepiej realizujących założenia projektu; burmistrz Knafel jest ponadto członkiem Rady Programowej Projektu LIFE.

Podczas konferencji burmistrz Knafel mówił o działaniach bieżących na przykładzie naszej gminy, jakimi są m.in. wymiana pieców, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, montaż pyłomierzy i stały monitoring powietrza, inwentaryzacja źródeł ogrzewania, edukacja mieszkańców dzięki zaangażowaniu ekodoradcy, ale także o propozycji działań na przyszłość dla całego Projektu LIFE.

– Budownictwo pasywne, wykorzystujące urządzenia OZE, które realizujemy w Gminie Słomniki nie tylko nie emituje pyłów PM10, PM2,5, ale także w znaczących sposób ogranicza emisję CO2 o 90% – powiedział burmistrz Knafel. Jak podkreślił, wszystkie nasze obiekty pasywne, Hala Rekreacyjno-Sportowa w Słomnikach, Integracyjne Centrum Rozwoju Dziecka, Sala Gimnastyczna w Waganowicach, powstające Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych, to ograniczenie emisji CO2 o ok. 150 ton w ciągu roku.

W innowacyjny projekt LIFE Województwo Małopolskie zaangażowało w sumie 61 partnerów – 55 małopolskich gmin, Województwo Śląskie, a także: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Instytut VITO NV z Belgii, Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie i Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej. Celem jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa stanu powietrza w regionie. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest nie tylko sieć ekodoradców czy unijne środki przeznaczone na dotacje na wymianę pieców (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego), ale też zaktualizowany Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego. Według wytycznych w nim zawartych, Małopolska powinna do 2023 r. osiągnąć dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu.

– Projekt LIFE pozwala nam w jeszcze większym stopniu zmobilizować działania antysmogowe w naszym regionie – zaktualizowaliśmy program ochrony powietrza, przygotowaliśmy przepisy uchwał antysmogowych, które zainspirowały też inne województwa do podobnych działań. Co ważne, już zanotowaliśmy pierwsze efekty – tylko w 2016 r. w Małopolsce zlikwidowano ok. 7,3 tys. przestarzałych kotłów, co m.in. innymi pozwoliło na zmniejszenie emisji PM 10 o 270 ton – podkreślił marszałek Jacek Krupa.

– Rok pracy ekodoradców pokazał nam jak bardzo byli potrzebni naszym mieszkańcom – w tym czasie udzieli ponad 155 tysięcy porad, w czasie których nie tylko wyjaśniali zasady udzielania dotacji na wymianę pieców, ale też pomagali wypełniać wnioski czy tłumaczyli przepisy uchwał antysmogowych. A wszystko w prosty i przystępny sposób – nie mam wątpliwości, że to jeszcze bardziej zachęca mieszkańców do włączenia się do wspólnej walki o lepsze powietrze – powiedział z kolei wicemarszałek Wojciech Kozak.

W konferencji wziął także udział Wojciech Skucha, Radny Województwa Małopolskiego i członek Komisji Ochrony Zdrowia, który mówił o aspektach zdrowotnych walki z niska emisją.

Więcej o podsumowaniu projektu LIFE – tutaj.

 

Foto. UMWM

Odsłony: 1338