Drukuj
Pociąg SKA

Informacja dotycząca kursowania pociągów Kolei Małopolskich w trakcie Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie, w dniach 26–30 lipca.

Pasażerów podróżujących na trasie z Krakowa do Miechowa i Sędziszowa czekają zmiany zarówno w kwestii ilości połączeń, jak i godzin kursowania.

 

Zmiany w rozkładzie dotyczyć będą okresu od 26 do 30 lipca 2016 r. Zmienione godziny odjazdów i przyjazdów wynikać będą przede wszystkim ze zwiększonego zestawienia składów. Większość porannych pociągów będzie wyjeżdżać wcześniej ze stacji początkowej, aby o dotychczasowej godzinie przyjazdu dotrzeć do Krakowa. Wyjątek stanowi pociąg dotychczas przyjeżdżający na godz. 7:16. We wspomnianym okresie przyjeżdżać będzie on do Krakowa na godz. 7:35.

Według zmienionego rozkładu kursować będzie również część pociągów w godzinach okołopołudniowych i popołudniowych.

Specjalne połączenia dla pielgrzymów

Również na tej trasie w dniach 26-29 lipca uruchomione zostaną dodatkowy połączenia z myślą o grupach pielgrzymów w relacji Miechów – Kraków Główny – Miechów. W ciągu dnia uruchomione zostaną 3 pary takich pociągów – odjazdy z Krakowa Głównego o 11:25, 13:06 i 15:05, natomiast z Miechowa 12:15, 14:12 i 15:49. Pociągi te będą zatrzymywać się po drodze wyłącznie na stacji Słomniki.

Podobne połączenia zostaną uruchomione wieczorem dla odwozu po uroczystościach w Krakowie. Z Krakowa dodatkowe pociągi w dniach 26-29 lipca będą odjeżdżać o 23:50, 0:25 i 1:23. Pierwszy z nich dojedzie do Miechowa (postój po drodze tylko w Słomnikach), natomiast dwa kolejne skończą bieg w Sędziszowie (postoje w Słomnikach i Miechowie).

W sobotę 30 lipca kursy jak w dni robocze

W sobotę 30 lipca 2016 r. dodatkowo kursować będą również pociągi normalnie jadące tylko w dni robocze (odjazdy z Krakowa 9:05, 13:52, 17:24, odjazdy z Sędziszowa 6:17, 12:02 i odjazd z Miechowa o 18:26).

Zmiany w liczbie postojów i relacjach pociągów regularnie kursujących

Z przyczyn technicznych dojdzie również do pewnych ograniczeń w liczbie postojów oraz relacjach pociągów regularnego kursowania. Pierwszy pociąg z Krakowa w kierunku Sędziszowa (Kraków Gł. odj. 4:53) na odcinku Kraków Gł. – Miechów zatrzyma się tylko w Słomnikach. Podobnie jak jeden z popołudniowych pociągów w relacji Miechów (odj. 15:24) – Kraków Gł. Zmiany te wynikają z ograniczonej przepustowości linii kolejowej na tym odcinku.

W dniach 26-29 lipca 2016 r. odwołany zostanie na całej trasie poc. 32304 rel. Kraków Gł. (odj. 20:13) – Sędziszów. Z kolei poc. 32306 odjeżdżający z Krakowa Gł. o godz. 21:46 w tych dniach dojedzie tylko do Miechowa.

W dniu 30 lipca 2016 r. od godzin wieczornych pociągi na trasie Kraków Główny – Miechów – Sędziszów powrócą do swych standardowych godzin kursowania.

Informacje o pozostałych kursach – tutaj oraz – tutaj.

 Źródło: www.malopolskiekoleje.pl

Odsłony: 2310