Poszukujemy stażysty do pracy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach. Do jego obowiązków będzie należało m.in. przygotowywanie, segregowanie i wysyłanie korespondencji, archiwizacja dokumentacji, bieżąca obsługa klientów urzędu, pomoc w wypełnianiu wniosków klientom urzędu. Warunkiem jest rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zapraszamy osoby chętne do kontaktu, tel. 123881102, wew. 122.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021, poz. 1372 z póź.zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.1899 z późn. zm).

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 14.02.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Ostrzeżenie o przekroczeniu poziomu informowania dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 14.02.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Przedstawiamy Państwu harmonogram pracy aptek w powiecie krakowskim.

Zawody rangi mistrzostw kraju odbędą na stoku Areny Narciarskiej Jaworki-Homole w Szczawnicy woj. małopolskie w dniach 26-27.02.2022.

Ogłoszenie nr 3/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie nr 2/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert Gminy Słomniki na rok 2022.

Szanowni Państwo,

Podkategorie