Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

 Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego

w wymiarze: 3 osoby – 3 etaty, Miejsce wykonywania pracy – Kraków;

Referent w Zespole Klienta Indywidualnego

w wymiarze: 3 osoby – 3 etaty, Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

Wymagania obligatoryjne:

1.1. Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier lub magister);

1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane;

1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane;

1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:

znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustawy Prawo ochrony

środowiska;

znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

 umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek

służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego

rzeczowego wykazu akt;

 umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym

prowadzenia rozmów telefonicznych).

  1. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym m.in. a) kompleksowa obsługa wnioskodawców, b) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej, c) ocena wniosków pod względem merytorycznym i finansowym, d) prowadzenie rejestrów wniosków i umów.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:

do 19.11.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:

do 19.11.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu

Wojewódzki Fundusz oferuje:

wynagrodzenie zasadnicze od 3800,00 zł plus dodatek stażowy;

możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;

w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport,

dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;

prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;

możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;

możliwość awansu (poziomy, pionowy);

dostęp do szkoleń.

Szczegóły oferty w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (KP.111.32.2021 Ogłoszenie o naborze w ZRK i ZKI-1.pdf)KP.111.32.2021 Ogłoszenie o naborze w ZRK i ZKI-1.pdf[ ]136 kB2021-11-15 16:46