Sprawozdanie w sprawie wyniku z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) na 2022 rok”.

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie z konsultacji program na rok 2022.docx)sprawozdanie z konsultacji program na rok 2022.docx[ ]16 kB2021-10-05 09:41