Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 01 do 04 października 2021r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Liczba dopuszczonych do przetargu - jedna Firma FHU „DANA”

Kwota uzyskana 4040zł.

Przetarg wygrała Firma FHU „DANA” Danuta Kuflowska.

Informacja będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przez okres siedmiu dni od 24.09.2021r. do 01.10.2021r. oraz ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach (www.slomniki.pl)

 

Słomniki 24.09.2021r.