Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 110_2021.docx)Zarządzenie nr 110_2021.docx[ ]25 kB2021-09-10 11:35
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 110_2021.docx)Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 110_2021.docx[ ]25 kB2021-09-10 11:36
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 110_2021.docx)Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 110_2021.docx[ ]25 kB2021-09-10 11:36