Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 1. TAMAX Sp. z o.o., Oś Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
 2. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Krakowie, Barska 12, 30-307 Kraków
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieslak, Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
 4. „EKOM” MACIEJCZYK SPÓŁKA JAWNA, Zakładowa 29,26-052 Nowiny
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski, Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 6. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH, Bór 169, 42-202 Częstochowa
 7. REMONDIS Sp. z o o., 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 18 Oddział w Częstochowie, Radomska 12, 42-200 Częstochowa
 8. MIKI Recykling Sp. z o.o. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków
 9. REMONDIS Kraków Sp. z o.o. Półłanki 64, 30-740 Kraków

10.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk – Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

11.ANBUD – Firma Usługowo – Handlowa Andrzej Zyguła, Trąbki 451,  32-020 Wieliczka

12 SUEZ Małopolska Sp. z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

1.Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych Ujków Stary– ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

2.Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych – REMONDIS, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

3.Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych Miki Recykling Kraków, ul. Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków

4.Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów

5.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

6.Składowisko Odpadów Komunalnych Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim

7.Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, ul. Barska 12, 30-307 Kraków Składowisko Barycz

8.BM Recykling, ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów – 1506,0000 Mg

- odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 200201

       1.Kompostownia Ujków Stary, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

 1. Kompostowania Odpadów/Składowisko Odpadów Komunalnych Oświęcim
 2. Kompostowania Opadów- Suez Południe Sp. z o.o.
 3. K.T.M. Sp. o.o
 4. MASTER Odpady i Energia; Międzygminny Zakład Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych

- pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania o kodzie 191212 i wielkości pow. 80 mm (tzw. frakcja nadsitowa)

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych – Ujków Stary -ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych Remondis Kraków Sp. z o.o.

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych BALIN - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych Oświęcim

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Sosnowcu

Instalacja do Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych FCC Podhale

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

1.Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla gminy Słomniki za rok 2020 wyniósł 57%.

2.Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%

3.Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w gminie Słomniki wyniósł 12%.

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Słomnikach (PSZOK) Słomniki, ul. Niecała (teren oczyszczalni ścieków w Słomnikach)

Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane będą przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:

 • wtorki: 12.00 – 17.00
 • czwartki: 9.00 – 13.00
 • soboty: 8.00 – 13.00

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Słomnikach (PSZOK) Słomniki, ul. Niecała (teren oczyszczalni ścieków w Słomnikach)

Odpady od mieszkańców na PSZOK przyjmowane będą przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następującym porządku:

 • wtorki: 12.00 – 17.00
 • czwartki: 9.00 – 13.00
 • soboty: 8.00 – 13.00

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne; (adresy pozyskano ze stron internetowych)

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

folia odpadowa, sznurek

2.

Sinoma Jakub Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

tel. 012 644 19 02

folia odpadowa

3.

FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek

Henrysin 3

05-170 Zakroczym

tel. 22 853 413

kom. 604 648 463, 606 115 119

folia odpadowa, sznurek

4.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7

26-700 Zwoleń

tel. 696 441 199, 734 160 010

folia odpadowa, sznurek

5.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

tel. 606 967 774

folia odpadowa

6.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 402 49 61

zużyte opony, folia odpadowa

7.

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62

folia odpadowa, sznurek

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweKomart Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

tel. 32 235 11 83 w. 1, 2

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

9.

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

10.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36

64-020 Czempin

tel. 692 335 828

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

11.

Jopek recykling

Dawid Jopek

Fabianów,

ul. Przemysłowa 12,

63-330 Dobrzyca

tel. 667 429 619

724569 561

 

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

 

 

 

 

12.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami, oddział Miechów

ul. Konopnickiej 30

32-200 Miechów

tel. 41 383 02 85

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony