Informuje się, że na dzień 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony:

Przedmiotem dzierżawy był teren rekreacyjny, oddany do użytkowania w grudniu 2020 r., zabudowany: budynkiem socjalno - administracyjnym (toalety i pom. adm.), parkingiem na 30 miejsc postojowych, dojazdem i dojściami z kostki brukowej, mini placem zabaw, obiektami małej architektury (m.in. grill kamienny, ławo - stoły, przebieralnia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), modułowym pomostem pływającym na wyspę oraz część wału - ok. 80 m zagospodarowana jako plaża, część stawu i teren wyspy (altana z ławo-stołami, stoliki, ławki, kosze na śmieci). Teren zielony pokryty jest trawnikiem i niską roślinnością (drzewa i krzewy). Obiekt wyposażony jest w instalację oświetlenia zewnętrznego – latarnie LED, instalację monitoringu wizyjnego (7 kamer) z rejestratorem zlokalizowanym w budynku. Teren przyłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej i jest wyposażony w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo o poj. 10 m3).Wjazd na działkę z drogi gminnej. Obok budynku wyznaczony jest teren pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck”, wykonane są w tym miejscu przyłącza energetyczne oraz wod.-kan. w studzience.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2

Liczba dopuszczonych do przetargu – 2

Liczba przystępujących do przetargu –2

Cena wywoławcza – 2000,00 zł. netto miesięcznie plus podatek VAT

Rozstrzygnięcie -  brak

Cena osiągnięta -      0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od dnia 02.06.2021 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w BIP.

 

Słomniki 02.06.2021r