Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że Rada Miejska w Słomnikach podjęła Uchwałę Nr XXVII/362/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Pełna treść uchwały opublikowana została w BIP