W okresie od 01.02.2021r. do 31.07.2021r. na terenie Gminy Słomniki prowadzone jest tzw. "działanie priorytetowe" dotyczące spożywania alkoholu w rejonie boisko sportowego w miejscowości Prandocin, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie naruszeń przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.