logo gops

W związku z przystąpieniem Gminy Słomniki do naboru wniosków do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021 przyjmujemy zgłoszenia na świadczenie tego typu usługi od mieszkańców Gminy.

Program Czyste powietrze

Od 21.10.2020 r (środa) można składać wnioski o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” dla Beneficjentów uprawnionych do tzw. podwyższonego poziomu dofinansowania.  Z tej części Programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód  nie przekracza  odpowiednio: 1 960 zl dla gospodarstw jednoosobowych i 1400 zł w gospodarstwach, gdzie mieszka więcej niż 1 osoba. 

Kapliczka w Janikowicach

Dbamy o  miejsca pamięci w naszej gminie: po renowacji nagrobków bohaterów walk powstania styczniowego Mateusza Grzybczyka i porucznika Gustawa  Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach  odnowiono piękną kapliczkę św. Antoniego w Janikowicach. Trwają prace przy kapliczce Matki Bożej w Słomnikach na ul. Kościuszki 64.

Praca Urzędu koronawirus

W związku sytuacją pandemiczną związaną z koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Słomniki informujemy, że do odwołania Urząd Miejski w Słomnikach oraz inne jednostki i podmioty mające siedzibę w budynku przy ul. T. Kościuszki 64, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Obsługi Edukacji oraz filia Banku Spółdzielczego w Słomnikach zostają zamknięte dla Klientów!

stacja uzdatniania wody w Kacicach

Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kacicach, obsługuje ona większość sołectw oraz miasto Słomniki. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększa się bezpieczeństwo dostaw wody, jej jakości, a dzięki zastosowaniu nowych pomp - także ilości.