osoby przcinające wstęgę

1 czerwca w Dniu Dziecka z udziałem wielu znamienitych gości, uczniów i rodziców otwarto uroczyście Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu.

grafika z herbem gminy Słomniki i napis raport o stanie gminy

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2021. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas zdalnej XXXIX sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

harcerka stojąca wśród biało-czerwonych flag

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kościoła w Słomnikach, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę; następnie pod pomnikiem Ofiar Faszyzmy delegacje złożyły kwiaty. To pierwsze uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w pełnym wymiarze po pandemii.

logo MGCK

Konwersja Cyfrowa – kolejny etap projektu.

logo karty seniora

Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki członkostwu w programie seniorzy będą mogli m.in. otrzymać uprawniającą do zniżek na terenie całego kraju Ogólnopolską Kartę Seniora oraz brać udział w wielu inicjatywach od edukacji po aktywizację społeczną organizowanych w naszej gminie.