herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

Rada Miejska w Słomnikach 24 czerwca br. podczas XXIX sesji zwyczajnej jednogłośnie udzieliła wotum zaufania oraz wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2020. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Napis wydarzenia Letnia Akademia Artystyczna

Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz maluszki w asyście opiekunów do udziału w wakacyjnych warsztatach artystycznych oraz porannych seansach filmowych w ramach sierpniowych zajęć Letniej Akademii Artystycznej.

dwa traktory stojące w polu

Co zrobić z folią rolniczą i zużytymi oponami od maszyn rolniczych i odpadami rolniczymi?

grafika z napisem narodowy  spis powszechny 2021

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

osoby pracujące przy laptopie

Zapraszamy do udziału w Małopolskim Festiwalu Innowacji, konsultacje on-line.