burmistrz siedzący za biurkiem

Drodzy Mieszkańcy Gminy Słomniki!

droga i przejazd kolejowy, tablica z informacjąo dofinansowaniu

Rozpoczynają się dwie ważne inwestycje drogowe: remont dróg gminnych w miejscowości Ratajów i Wesoła oraz w Prandocinie Wysiołku; łączna wartość inwestycji to 2 719 099 zł, w tym dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o łącznej kwocie 1 625 459 zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Ponadto dzięki wykonaniu różnego rodzaju inwestycji zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego.

burmistrzowie i wójtowie pozują do foto

Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w dniu dzisiejszym zostało zawarte Porozumienie Terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego „Otulina Podkrakowska”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewniamy bezpłatną opiekę lekarzy rodzinnych, pediatrów, stomatologów, diabetologa, rehabilitantów, ginekologa z położną oraz chirurga. Oferujemy państwu możliwość wykonania bezpłatnych badań obejmujących podstawową diagnostykę zleconą przez lekarzy naszej przychodni.