budynek urzędu z lotu ptaka

Zapraszamy na bezpłatne badania wzroku oraz mammografię 15 i 16 lutego na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

wręczanie medali przez burmistrza i innych oficjeli

27 par z gminy Słomniki obchodziło w tym roku swoje okrągłe rocznice powiedzenia sobie sakramentalnego "tak"; w tym jubileusze 70- i 60-lecia pożycia małżeńskiego.

budynek przychodni zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słomnikach ul. Królowej Jadwigi 2 uprzejmie informuje, że od dnia 8.02.2023 r. w ramach kontraktu z NFZ rozpoczynamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Diabetologicznej.

Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

ławka i urządzenia do ćwiczeń przed budynkiem świetlicy

"Budowa strefy rekreacji w miejscowości Kępa, Gmina Słomniki" w ramach projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS"