trójkąt z wykrzyknikiem

Obowiązkowa ustawowo ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z niedostatecznym odzewem mieszkańców Gminy Słomniki na obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miejskiego posiadania  zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków na swojej posesji – wg naszych szacunków brakuje jeszcze ok. 1000 zgłoszeń – Urząd Miejski w Słomnikach przedłuża termin składania powyższych deklaracji o dwa miesiące, jednocześnie wskazując dzień 31 maja jako ostateczny termin składania deklaracji.

W przypadku nie złożenia Zgłoszenia w wyżej wskazanym terminie, Urząd Miejski w Słomnikach będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Urząd Miejski w Słomnikach przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2022 r. poz. 2519   z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Przypominamy ! Jest to obowiązek ustawowy !

 Zgłoszenia należy dokonać na niżej załączonym druku i dostarczyć w terminie

do 31 maja 2023 roku w jednej z poniższych form:

- inkasentowi zbierającemu płatności za wodę

- pocztą tradycyjną lub na dziennik podawczy do Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

- pocztą e-mail adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tylko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres /j79k5s0dsp/SkrytkaESP

 Kontakt w sprawie Zgłoszeń:

- osoba do kontaktu – Tomasz Zagrodzki, nr tel. (12) 388-11-02 wew. 134

- osoba zastępująca – Joanna Wójcik, nr tel. (12) 388-11-02 wew. 108

 Pamiętaj ! Ostateczny termin składania Zgłoszenia mija 31 maja 2023r.