Czek na Fundusz Inwestycji Lokalnych
18 stycznia w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla powiatu krakowskiego oraz 8 gmin z tego powiatu. Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Orłowie.
Gmina Słomniki  znalazła się wśród 8 gmin powiatu krakowskiego, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Z udziałem tych środków zostanie wybudowana świetlica wiejska w Orłowie, tak oczekiwana przez mieszkańców jako zaplecze do rozwoju lokalnej aktywności społecznej.
Symboliczne czeki wręczali Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz oraz Poseł na Sejm pani Elżbieta Duda.