grafika z herbem gminy Słomniki i napis raport o stanie gminy

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2021. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas zdalnej XXXIX sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29, nr tel. 123881102, wew. 129) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, sesja Rady Miejskiej w Słomnikach odbędzie się 30 czerwca 2022 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Raport_o_stanie_gminy_Slomniki_2021.docx)Raport_o_stanie_gminy_Slomniki_2021.docx[ ]5869 kB2022-05-31 15:02
Pobierz plik (Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_raportem.doc)Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_raportem.doc[ ]42 kB2022-05-31 15:07