logo MGCK

Konwersja Cyfrowa – kolejny etap projektu.

Centrum Kultury w Słomnikach wkroczyło w kolejny etap realizacji projektu grantowego w ramach „Konwersji Cyfrowej Domów Kultury”. Animatorzy MGCK rozpoczęli intensywny cykl szkoleń, mających przygotować ich do pracy na nowym sprzęcie, zakupionym w ramach otrzymanego na drodze konkursu dofinansowania. 29 kwietna wzięli udział w pierwszym kursie pod nazwą: Fotograficzno-filmowe ABC organizowanym przez Krakowską Szkołę Filmową im. Wojciecha Jerzego Hasa.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.