Toast małżonków stojących przy zastawionym stole

18 par obchodziło w tym roku swoje jubileusze złotych godów; małżonków medalem Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie udekorował Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

W sobotę 10 lipca uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej zamówionej przez pana Burmistrza w intencji małżonków w kościele pw. Bożego Ciała w Słomnikach; odprawił ją proboszcz parafii ks. Stanisław Włosowicz. Następnie w Karczmie Słoneczna małżonkowie otrzymali z rąk Burmistrza Gminy Słomniki oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej pamiątkowe listy gratulacyjne oraz medale Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wraz z jubileuszowymi legitymacjami.

Uroczystości miały skromniejszy charakter ze względu na obostrzenia pandemiczne, jednak nie zabrakło zespołu Pawie Oczko w okrojonym składzie, który zagrał i zaśpiewał "100 lat" oraz inne znane i lubiane melodie.

Ceremonię prowadziła Zastępca Kierownika Urzędy Stanu Cywilnego w Słomnikach Agnieszka Włodarczyk, która złożyła parom serdeczne gratulacje.

Burmistrz Paweł Knafel, zwracając się do Jubilatów, także złożył Małżonkom gorące gratulacje, przypominając, jak piękny dają przykład młodemu pokoleniu w obliczu kryzysu instytucji małżeństwa.

Na koniec uroczystości wszyscy Jubilaci otrzymali okolicznościowe prezenty oraz kwiaty.

Wszystkim Małżonkom życzymy jeszcze wielu szczęśliwych lat wspólnego życia i serdecznie im gratulujemy.