logo gops

W związku z przystąpieniem Gminy Słomniki do naboru wniosków do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021 przyjmujemy zgłoszenia na świadczenie tego typu usługi od mieszkańców Gminy.

 Ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej mogą bezpłatnie skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Program jest kierowany także szczególnie do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Usługa jest aktualnie realizowana na terenie Gminy Słomniki, zapraszamy do zgłoszenia kolejne potrzebujące osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 grudnia 2020 roku:

- telefonicznie: 12 388 12 72

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy podać imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy)

- poprzez wypełnienie załączonej karty i wrzucenie jej do skrzyni na parterze Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.gov.pl/web/rodzina/ albo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach.

 Opieka wytchnieniowa w Gminie Słomniki

 W związku z przystąpieniem Gminy Słomniki do naboru wniosków do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021 przyjmujemy zgłoszenia na świadczenie tego typu usługi od mieszkańców Gminy.

 Z usługi opieki wytchnieniowej mogą bezpłatnie skorzystać:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Opieka wytchnieniowa może być świadczona w formie:

 1. pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
 1. pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Usługa jest aktualnie realizowana na terenie Gminy Słomniki, zapraszamy do zgłoszenia kolejne potrzebujące osoby. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 grudnia 2020 roku:

- telefonicznie: 12 388 12 72

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prosimy podać imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy)

- poprzez wypełnienie załączonej karty i wrzucenie jej do skrzyni na parterze Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.gov.pl/web/rodzina/ albo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach