logo programu czyste powietrze

Nie wymienisz kopciucha do końca 2022 r. - zapłacisz karę nawet 5000 zł. Pamiętaj: od stycznia 2023 r. obowiązuje ZAKAZ używania kotłów i i 2 klasy!

W skrócie:

 • Program Czyste Powietrze powstał w duchu dbania o środowisko i zakłada dopłaty na termomodernizację dla właścicieli domków jednorodzinnych.
 • Zgłaszając się do programu, można wnioskować o dofinansowanie lub pożyczkę, trzeba jednak spełniać dokładnie określone warunki.
 • Minimalny zwrot z kosztów kwalifikowanych w programie, musi wynosić 3 tysiące zł.

Punkt 1: uważaj, Twój piec może wymagać wymiany!

Zgodnie z Uchwałą Antysmogową przyjętą przez Województwo Małopolskie masz obowiązek wymienić stary piec lub kocioł:

 • poniżej 3 klasy – do końca 2022 r.
 • kotły 3 i 4 klasy – do końca 2026 r.
 • kotły 5. klasy zainstalowane przed 1 lipca 2017 r. mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności

Wszystkie nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu, określone Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2009/125/W/E w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Listę takich kotłów znajdziesz na stronie czystepowietrze.pl

PAMIĘTAJ!

Od stycznia 2023 r. NIE WOLNO używać pieców 1 i 2 klasy. Nie wymieniając w terminie starego kotła, naruszasz przepisy Uchwały Antysmogowej przyjętej przez Województwo Małopolskie, za co grozi kara do 5000 zł.

Punkt 2: chcesz wymienić kocioł – skorzystaj z dofinansowania na nowych warunkach

Od 1 stycznia br. nie można starać się o dofinansowanie do wymiany pieca na paliwa stałe – co ważne, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji. Obecnie można się starać o dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gaz, biomasę, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Otrzymasz także dofinansowanie na ocieplenie/docieplenia budynku. Ponadto na:

 • wymianę stolarki okiennej
 • wymianę stolarki drzwiowej
 • modernizacja instalacji c.o.
 • modernizację instalacji c.w.u (w tym kolektory słoneczne)
 • panele fotowoltaiczne
 • dokumentację projektową
 • audyt energetyczny

Pamiętaj jednak, że dofinansowanie  na termomodernizację, podczas gdy w budynku znajduje się źródło ciepła niespełniające norm programu, nie jest możliwe; dlatego pierwszym krokiem musi być wymiana źródła ciepła!

Wnioskodawcą w programie Czyste Powietrze może być właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Punkt 3: Jakie dofinansowanie możesz uzyskać?

Biorąc udział w programie Czyste Powietrze, możesz liczyć na dotację. To, jaki zwrot kosztów uzyskamy i jaki wkład własny będzie konieczny, zależy od kilku czynników:

Do podstawowego (ok. 30 proc.) poziomu dofinansowania upoważniona jest osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku, której dochody za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekroczyły 100 000 zł. Dochody powinny być poświadczone rozliczonym PIT-em i/lub nakazem płatniczym.

Do podwyższonego (ok. 60 proc.) poziomu dofinansowania upoważniona jest osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku, a w jej gospodarstwie domowym dochody przypadające na jednego członka rodziny nie przekraczają:

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1400 zł na osobę,
 • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1960 zł.

Dochody te poświadczone muszą być odpowiednim zaświadczeniem wydawanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach na wniosek mieszkańca Gminy.

Punkt 4: Jak otrzymasz pieniądze?

Dofinansowanie w formie dotacji – po złożeniu wniosku o udział w programie, pozytywnym jego rozpatrzeniu przez Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (dalej: WFOŚiGW) oraz po podpisaniu umowy z Funduszem osoba biorąca udział w programie realizuje inwestycję i gromadzi opłacone faktury.  Następnie po jej zakończeniu składa wniosek o płatność wraz z fakturami i innymi wymaganymi w programie dokumentami  do WFOŚiGW i na tej podstawie otrzymuje zwrot kosztów określonych w umowie.

Dofinansowanie w ramach pożyczki – WFOŚiGW pracuje nad tą formą dofinansowania, umożliwi ona skorzystanie z programu osobom, które nie mają środków własnych na zrealizowanie inwestycji. Gdy tylko ta forma wejdzie w życie, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Punkt 5: Gdzie się zwrócić o pomoc?

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach działa punkt obsługi programu Czyste Powietrze. Ekodoradca pani Magda wraz z panią Moniką pomogą  w uzupełnieniu wniosku oraz przeprowadzą beneficjenta, aż  po rozliczenie dotacji. Na podstawie Porozumienia podpisanego z WFOŚiGW w Krakowie – data złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Słomnikach jest datą równoznaczną ze złożeniem wniosku w WFOŚiGW.

Punkt 6: chaos informacyjny, gdzie szukać wiarygodnych danych?

Wiarygodne informacje bazujące na przyjętych przez rząd zasadach uzyskasz w powołanych do obsługi programu instytucjach – nie w telewizji, gdzie podawane dane są często nieprecyzyjne i wzajemnie się wykluczające!

Oczywiście wszystkie najważniejsze informacje uzyskasz w punkcie obsługi programu Czyste Powietrze u ekodoradcy; kontakt do punktu obsługi programu Czyste Powietrze: 123881102, wew. 140 oraz w WFOŚiGW w Krakowie, kontakt 124229490 wew. 2. Zanim tam zadzwonisz, zajrzyj na stronę powietrze.malopolska.pl – znajdziesz tam aktualne informacje, praktyczne wskazówki, wykaz źródeł ogrzewania spełniające normy ekoprojektu. Warto zapoznać się także z Portalem Beneficjenta na stronie wfos.krakow.pl/czyste-powietrze, by przygotować się do złożenia wniosku.

Ulga termomodernizacyjna – nie zapomnij o odliczeniu podatku PIT

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych w wyniku realizacji termomodernizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Można ją łączyć z dotacją z programu Czyste Powietrze. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co ważne, podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego. Należy pamiętać, że z ulgi nie mogą skorzystać osoby, których dom jest w budowie.

Jakie wydatki można zatem odliczyć w PIT? Pełną listę odliczeń określa rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Znajdziesz tę listę na naszej stronie slomniki.pl. W akcie mowa m.in. materiałach budowlanych i urządzeniach tj. kolektor słoneczny wraz z osprzętem, kosztach wykonania niezbędnych badań, czy montażu instalacji fotowoltaicznej.

Co istotne, odliczenie dotyczy inwestycji, która zostanie zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Każdy wydatek należy udokumentować, do czego wystarczy np. faktura za zakup materiałów lub wykonanie danej usługi.

Dotkliwy problem – co mogę zrobić jeśli widzę, że sąsiad pali np. marnym węglem lub śmieciami?

Taką sytuację można zgłosić bezpośrednio do ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach lub za pomocą aplikacji Ekointerwencja. Aplikację można pobrać na telefon lub uruchomić na stronie: https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja Wówczas w zgłoszonym obiekcje zostanie przeprowadzona kontrola źródła ogrzewania. Za spalanie w piecu śmieci i innych niedozwolonych substancji grozi kara finansowa.