Stacja uzdatniania wody w Kacicach

Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Kacicach, obsługuje ona większość sołectw oraz miasto Słomniki. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększa się bezpieczeństwo dostaw wody, jej jakości, a dzięki zastosowaniu nowych pomp - także ilości.

Obiekty ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice należą do gminnego systemu wodociągowego „Słomniki” i obejmują swoim zasięgiem następujące miejscowości: Słomniki, Brończyce, Waganowice, Prandocin(część), Prandocin Wysiółek, Januszowice, Miłocice, Kacice (część) i Przysiółek Lipna. Inwestycja polegała na zamontowaniu nowej technologii uzdatniania wody w zakresie dezynfekcji i promieniowania UV. Powstało także nowe zaplecze techniczne, magazynowe i biurowe oddziału Wodociągów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększa się bezpieczeństwo dostaw wody, jej jakości i ilości poprzez zastosowanie nowych pomp.

Koszt inwestycji wyniósł 2 600 000 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Słomniki oraz dzięki pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.