tabliczka ulicy Niedźwiedź Kosynierów 283

Na XLVIII sesji Rady Miejskiej w Słomnikach w dniu 11 maja br. w uchwalono wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Niedźwiedź.

Uchwałą nr XLVIII/643/23 Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto nazewnictwo ulic dla miejscowości Niedźwiedź. Poniżej mapa poglądowa z rozmieszczeniem ulic oraz jako załącznik zestawienie starych numerów budynków z nowymi i mapa Niedźwiedzia w formacie PDF.

W związku z powyższym przypomina się właścicielom nieruchomości zabudowanych o obowiązku wynikającym z art.47b ust.1 powołanej na wstępie ustawy, umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku tabliczki z nadanym numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę miejscowości oraz ulicy. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi, tabliczkę umieszcza się również na ogrodzeniu.

Wzór tabliczki dostępny jest na zdjęciu obok, w Urzędzie Miejskim w Słomnikach i u sołtysa. Wykonanie tabliczki będzie można zamawiać u sołtysa.

Zgodnie z art. 89. ustawy o dowodach osobistych nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych w związku ze zmianą adresu wynikającą z wprowadzenia nazewnictwa ulic. Nowy dowód osobisty nie zawiera informacji o adresie. Adres zameldowania wskazany w starych dowodach nie potwierdza meldunku po 1 marca 2015 r. Wszystkie dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują ważność do końca terminu wskazanego na dowodzie.

 

  • NiedzA2
  • Niedzwiedze_mapa_01_tablica

 

Załączniki:
Pobierz plik (zestawienie_stary_nowy.xlsx)zestawienie_stary_nowy.xlsx[ ]15 kB2023-06-07 14:09
Pobierz plik (NiedzA2.pdf)NiedzA2.pdf[ ]5147 kB2023-06-07 14:17