herb gminy słomniki archanioł Michał

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2022 przygotowany przez Burmistrza Gminy Słomniki. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29, nr tel. 123881102, wew. 129) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, sesja Rady Miejskiej w Słomnikach odbędzie się 22 czerwca 2023 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_raportem(2).doc)Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_raportem(2).doc[ ]42 kB2023-05-31 11:29
Pobierz plik (Raport o stanie Gminy Słomniki 2022 rok.pdf)Raport o stanie Gminy Słomniki 2022 rok.pdf[ ]2888 kB2023-05-31 11:31