Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.12.2022 – 26.01.2023.

Spotkania i uroczystości

 1. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 2. Rozpoczęcie cyklu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP – Iły, Miłocice
 3. Spotkanie w sprawie analizy zabezpieczenia p. powodziowego w Gminie Słomniki – Lipna Wola
 4. Spotkanie noworoczne z wolontariuszami Caritas oraz ich podopiecznymi
 5. Spotkanie w sprawie zadań inwestycyjnych ZGKiM oraz projektowania kanalizacji i wodociągów

Realizacja w 2023r:

- kanalizacja za przedszkolem, ul. Krakowska do wiaduktu, Januszowice do Prandocina,

- wodociąg Wężerów Górny i Prandocin Wysiołek wzdłuż E7

Projektowanie:

- kanalizacja ul. Krakowska za wiaduktem

- uzbrojenie terenu po scaleniu

- nowe ujęcie Zaborze

- połączenie wodociągu Zaborze - Polanowice

 1. Wideokonferencja na temat Regionalnego Planu Transportowego

– zgłoszenie wschodniej obwodnicy miasta do planu regionalnego

 1. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina
 2. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – nowa perspektywa UE 2021-2027

Drogi gminne:

Trwają prace przy robotach drogowych:

 1. Budowa drogi gminnej na odcinku ul. Mirka - ul. Kolejowa w Słomnikach

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów.

 1. Budowa drogi gminnej od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Wykonawca: RIN-BUD Sp. z o.o. S.K., Kraków, ul. Powstańców 66.

 1. Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów.

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice - gmina Słomniki

Wykonawca: „TOM-BUD” Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski.

Złożono wnioski o dofinansowanie:

 1. Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

-Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+826, na odcinku II - w km od 0+830 do km 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek

-Remont drogi gminnej nr 601775K w km 0+000 - 1+211 w miejscowości Czechy

-Remont drogi gminnej nr 601798K w km od 0+000 do km 1+744 w miejscowości Ratajów Górny

 1. Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- Przebudowę drogi gminnej nr 601799K  wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej dł. 58 mb na dz. nr 166/2 w m. Orłów

 1. Do Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg rolniczych /FOGR/:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 549/9 i 549/4 w miejscowości Smroków

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 425 w miejscowości Niedźwiedź

 1. Złożono wniosek do ZDW w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Proszowskiej w Słomnikach
 2. Komunikacja publiczna BUS - dane za IV kwartał 2022

Linia Słomniki – Niedźwiedź  Sprzedanych biletów: jednorazowe - 1653; miesięczne - 4

Linia Słomniki  - Smroków      Sprzedanych biletów: jednorazowe - 1562; miesięczne - 0

Linia Słomniki – Janikowice      Sprzedanych biletów: jednorazowe - 739; miesięczne - 0

RAZEM WSZYSTKIE LINIE KWARTALNIE: jednorazowe: 3954; miesięczne - 4

Przetargi:

 1. Sukcesywna dostawa paliw płynnych w I półroczu 2023 roku

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słomnikach, z siedziba w Niedźwiedziu, cena 171 867,90 zł

 1. Wyłapywanie i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słomniki w 2023roku. Jedna oferta DAMICH Damian Michalski Olkusz 76 000zł
 2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Słomnikach w I półroczu 2023 roku

Otwarcie w dniu 27.01.2023 r.

 1. Dostawa sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina – II postępowanie” - unieważniono

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 8
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 7
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 11

Od 3 stycznia weszła w życie zmiana programu priorytetowego Czyste Powietrze: - w naszym urzędzie ekodoradca pomaga kompleksowo w wypełnieniu wniosków i kolejno w późniejszym ich rozliczeniu.

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin maj 2024r.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV.2 Etap inwestycji.- trwa końcówka robót  wykończeniowych i porządkowanie obiektu do odbiorów. Podpisana została  umowa na dostawę gazu z PSG. Dostawca nie zamontował jeszcze gazomierza.  Tauron Dystrybucja  wykonał przyłącze prądu w zakresie montażu kabla zasilającego natomiast oczekujemy na montaż zestawu przyłączeniowego i dokumentów odbiorowych przyłącza aby zawrzeć umowę na dostawy energii elektrycznej.
 2. Rozpoczęto roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.
 3. Opracowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu na budowę 3 placów zabaw w Słomnikach ulica Niecała, Wyspiańskiego, 3 Maja.
 4. Podpisana została umową na wykonanie dokumentacji na przebudowę kotłowni olejowej na gazową w budynku Zespołu Szkół w Waganowicach.
 5. Wykonana została dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę związana z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji PKP w Słomnikach przy ulicy Kolejowej. – obiekt zostanie zgłoszony do programu odnowy zabytków w ramach Polskiego Ładu /plus kościół w Niedźwiedziu i Prandocinie/
 6. Opracowany został zakres i kosztorys na remont mieszkania komunalnego w Niedźwiedziu oraz złożony  wniosek w ramach Tarczy Humanitarnej.
 7. Złożenie wniosku do Wojewody Małopolskiego na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Kacicach
 8. Podpisano umowę na kompleksową obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Słomnikach - Szpik i partnerzy Kalcelaria Radców Prawnych
 9. Rozpoczęliśmy rok Św. Michała Archanioła patrona naszej gminy; kontakt z koordynatorem Małgorzatą Klich w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.
 10. Zakończono konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały o wpisaniu na listę kąpielisk w sezonie 2023 r. kąpieliska w Januszowicach.
 11. W lutym rozpoczniemy cykl spotkań na terenie gminy, m.in. w świetlicach wiejskich, które skierowane są do mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie Czyste Powietrze na nowych zasadach. Na spotkaniach będzie można także uzyskać pomoc w wypełnianiu deklaracji dotyczących zbiorników bezodpływowych oraz wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora. Zapraszamy chętnych sołtysów i radnych do kontaktu z Małgorzatą Klich w sprawie ustalenia kalendarza spotkań i jego organizacji na terenie ich miejscowości.
 12. Pismo w sprawie dodatkowego kursu MPK
 13. Dane na temat dystrybucji węgla

Liczba wydanych zaświadczeń o przyznanym dodatku węglowym, który uprawnia do zakupu węgla po preferencyjnej cenie:

              - w 2022 roku - 864 szt.

              - w 2023 roku - 190 szt.

             Ilość węgla odebranego przez podmiot dystrybucyjny: 947 t.

             Ilość węgla sprzedanego mieszkańcom: 800 ton

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Sprzątanie i osadzanie ażurów betonowych na skateparku
 • Skucie tynku i tynkowanie ścian i malowanie pomieszczeń w budynku starej szkoły
 • Prace na terenie pałacu w Niedźwiedziu: skuwanie tynku z sufitu, wywóz gruzu, czyszczenie pieca, przygotowanie do spawania pieca
 • Transport znaków drogowych z Krakowa i transport asfaltu z Tarnowa
 • Remont dróg asfaltem na drogach gminnych, m.in. w Ratajowie i Wesołej
 • Naprawa drzwi wejściowych w mieszkaniach socjalnych
 • Prace na terenie Urzędu Miejskiego: malowanie pomieszczenia, naprawa szyldów i klamek w drzwiach Naprawa rynien w budynku świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu
 • Kolportaż Głosu Słomnik

Termin składania zgłoszeń zbiorników bezodpływowych - do 24 lutego 2023

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel