Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 19.08.2022 – 22.09.2022.

 Spotkania i uroczystości:

 1. Dożynki Gminne w Niedźwiedziu
 2. Dożynki Powiatowe w Gminie Krzeszowice
 3. Spotkanie z Zarządem LGD Korona Północnego Krakowa
 4. Uroczystość upamiętnienia zbrodni niemieckich w 80 rocznicę akcji Aktion Reinhardt
 5. Prace nad tworzeniem strategii rozwoju dla LDG Korona Północnego Krakowa oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na nowy okres finansowania unijnego

Drogi gminne:

 1. Drogi rolnicze:

Trwają prace  na drogach rolniczych w Trątnowicach i na pograniczu Słomnik i Brończyc

 1. Drogi gminne Polski Ład II

Trwają prace na drogach gminnych:

-  Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice na długości około 3,922 km

- Ratajów i Niedźwiedź na długości około 0,979 km

- Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice na długości około 4,102 km

-  Lipna Wola na długości około 1,399 km

Łączna długość: 10.402 km

Łączna wartość inwestycji: 6.221.157,35 zł

Termin wykonania: 28.11.2022 r.

 1. Drogi gminne /ulice/ Polski Ład I:

- zakończona budowa ulicy za przedszkolem

- w trakcie realizacji końcówka ul. Żeromskiego

- w trakcie realizacji połączenie ul. Kolejowej i ul. Mirka

- brak realizacji ulicy za halą sportową

 1. Przebudowa Rynku w Słomnikach

Została podpisana umową z firmą MOL-BUD Dariusz Molong na przebudowę Rynku w Słomnikach

Wartość: 5.720.000,00 zł

Termin wykonania: listopad 2023

 1. Komunikacja BUS

Z dniem 01.09.2022r. uruchomiono trzecią  linię publicznej  komunikacji zbiorowej relacji Słomniki Osiedle – Janikowice. Podpisano umowę z firmą Transport Osób i Towarów „STEFAN” Krzysztof Kucala

Drogi wojewódzkie

Ogłoszono kolejny raz przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice

Drogi powiatowe

 1. Zakończono remont ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Wykonawca: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa, Przeginia Duchowna ul. Podświerkle 62, 32-061 Rybna

Koszt inwestycji to: 431.585,11 zł

 1. Utwardzone pobocze w Smrokowie – przetarg unieważniony / brak ofert/
 2. Przetarg na przebudowę drogi od E7 do Składu Niedźwiedź – oferty powyżej 30mln

Oświetlenie drogowe

Wykonano montaż ośmiu słupów stalowych wraz z lampami solarnymi w miejscowości:

 • Januszowice przy drodze gminnej w ilości 5 szt.
 • Smroków przy drodze gminnej w ilości 3 szt.

Wykonawca- Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A, 32-075 Gołcza. Wartość inwestycji wyniosła 34 440,00 zł. 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

- wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  16
- wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 8

- pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 30

Postępowania przetargowe:

 1. Budowa wolnostojącej altany z wyposażeniem w tężnie solankową z elementami małej architektury w Słomnikach – park w Rynku

Najkorzystniejsza oferta 189 000zł Firma Misiura Spółka z o.o Kraków oś. Zielone 11/18,

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice - gmina Słomniki – II postępowanie

Otwarcie ofert 23.09.2022 roku o godz. 13:00r.

 1. Budowa i przebudowa stref rekreacji na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania /Kępa przy świetlicy, Prandocin przy szkole/

Otwarcie ofert 23.09.2022 roku o godz. 12:00r.

 1. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki w roku 2023

Otwarcie ofert 17.10.2022 roku o godz. 12:00r.

 1. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki - obszar w miejscowości Słomniki i Prandocin Iły

Złożono trzy oferty. Najtańsza oferta firmy SOFT SYSTEM S.C. Witold Kossowski, Agata Kossowska, cena: 89 790 zł brutto

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.- trwają roboty wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap. Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
 3. Trwają roboty budowlane związane z modernizacją ZS w Waganowicach, I Etap- budowa boiska wielofunkcyjnego wykonane zostały roboty ziemne,  podbudowa w całości, chodniki. Jeżeli pogoda pozwoli to w bieżącym tygodniu rozpocznie się wykonanie nawierzchni poliuretanowej i montaż masztów oświetleniowych i piłkochwytów.
 4. Zakończone i odebrane zostały roboty związane z remontami  konserwatorskimi  Kapliczki przy Leśniczówce w Muniakowicach i figury Matki Boskiej w Rynku w Słomnikach.
 5. Trwają roboty związane z remontem remizy OSP w Kacicach w ramach programu Małopolskie OSP w Kacicach.
 6. Wykonawca rewitalizacji Rynku w Słomnikach ( toaleta + mała architektura) rozpoczął roboty związane z wykonaniem zadania
 7. Zamówione zostały urządzenia siłowni zewnętrznych do Smrokowa ( 5 urządzeń)- 25 239,60 zł.
 8. Zakup dwuczęściowych ubrań specjalnych wraz z hełmami dla OSP w Smrokowie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w kwocie 23 400 zł. W tym wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynosi 6 355,00 zł.
 9. W ramach scalenia gruntów do podpisania przygotowano 53 protokoły porozumień z właścicielami działek z czego podpisanych zostało 29
 10. Zakończono regulację stanu prawnego drogi w Miłocicach przy domkach nauczycielskich
 11. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na sprzedaż Pałacu w Niedźwiedziu
 12. Dodatek węglowy – aktualnie złożono już ponad 3000 wniosków.

Praca brygady remontowej:

 1. Koszenie terenów gminnych: teren przy urzędzie miejskim, skatepark, strefa rekreacji w Januszowicach, stara szkoła, LKS Słomniczanka, ul. Wiśniowa
 2. Malowanie garażu w remizie OSP Trątnowice
 3. Transport stoły, ławki, parasole, wieńce na dożynki gminne w Niedźwiedziu
 4. Sadzenie 46 drzewek na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 5. Naprawa siatek ochronnych na orliku w Smrokowie
 6. Malowanie zniszczonej elewacji budynku na skateparku w Słomnikach
 7. Malowanie sali w świetlicy wiejskiej w Brończycach

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel