A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

26 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Na początku obrad Burmistrz Paweł Knafel przedstawił sprawozdanie z działań z ostatniego miesiąca. Poinformował m.in. o otwarciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (na lata 2014—2020) stanowiącego wsparcie finansowe dla poszczególnych subregionów.

Wybory sołtysów

Prezentujemy Państwu nazwiska 25 sołtysów wyłonionych w drodze wyborów na kadencję 2015—2019.

Wybory odbyły się w terminie od 8 lutego do 8 marca 2015 r.

Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

Informacja Burmistrza pomiędzy sesjami, przyjęcie informacji o bezpieczeństwie w Gminie Słomniki były jednymi z głównych tematów sesji w dniu 26 lutego 2015 r.

Informacja z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami rozpoczęła główną część obrad.

Burmistrz

Panie Burmistrzu, w ostatnich wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. mieszkańcy zdecydowali: po raz trzeci wybrali Pana na urząd Burmistrza Gminy Słomniki, uzyskał Pan przy tym dużą przewagę nad swoim konkurentem Andrzejem Gądkiem; jak Pan to skomentuje?

Herb gminy i logo policji

Bezpieczeństwo w Gminie Słomniki było głównym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji Rady Miejskiej w Słomnikach, które odbyło się 16 lutego 2015 r.
Informacje o stanie bezpieczeństwa referował Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach podinspektor Mariusz Gurda. Jak podkreślał, statystyki za rok 2014 nie odbiegają znacznie od statystyk z 2013 r.