A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas 39 sesji Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęto m.in. sprawozdania z jednostek SPZOZ Przychodni Zdrowia w Słomnikach, GOPS czy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sesji gościli także przedstawiciele MPGO, którzy podsumowali działanie nowej ustawy z 2017 r. dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Słomniki.

Herb Gminy Słomniki

8 marca na XXXVIII zwyczajnej sesji Radni przyjęli m.in. uchwałę dotyczącą utworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania w związku z ustawą przyjętą przez Sejm. Co ważne okręgi i obwody w naszej gminie pozostają w dotychczasowym kształcie.

Sołtys

Mieszkańcy wsi Zaborze mają nowego sołtysa. Została nią pani Renata Stanek.

Sesja Rady

Na pierwszej w 2018 r. sesji Radni Miejscy przyjęli m.in. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Burmistrz Gminy Słomniki podsumował m.in. akcję gazyfikacji naszej gminy, zachęcił także do kontynuowania inwentaryzacji źródeł ogrzewania.

Sesja Rady

Najważniejszą uchwałą ostatniej XXXVI sesji było przyjęcie budżetu na rok 2018. Jest on prorozwojowy i proinwestycyjny, bowiem aż 22,6% wydatków ogólnych przeznaczonych zostało na inwestycje.