A A A

Od dziś do 5 października można głosować  na projekty obywatelskie w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Alkohol

Rada Miejska w Słomnikach w trosce o  bezpieczeństwo na terenie gminy wprowadziła zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w godzinach od 23.00 do 6.00. Jest to odpowiedź na apele mieszkańców, zaniepokojonych dużym natężeniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podczas sesji przyjęto i uchwał; m.in. o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, czy w sprawie przystąpienia Gminy Słomniki do realizacji projektu „MAM CEL – aktywna integracja w Gminie Słomniki, który ma pomóc w aktywizacji zawodowej mieszkańców.

Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy Słomniki za rok 2017 Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi podczas 41. sesji Rady Miejskiej w Słomnikach. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z jego wykonania.

Plakat projektu

Celem projektu wdrażanego w naszej Gminie jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach w realizacji spraw o charakterze publicznym.