A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas  II sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na kadencję 2018–2023, którego ostateczny kształt zostanie ustalony po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej.

Sesja inauguracyjna

Podczas pierwszej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach nowi Radni kadencji 2018–2023 oraz Burmistrz Gminy Słomniki złożyli ślubowanie, wybrano także Przewodniczącego Rady Miejskiej  oraz Wiceprzewodniczących.

Urna wyborcza

Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów na Burmistrza Gminy Słomniki, Radnych Rady Miejskiej, Powiatu Krakowskiego oraz Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego.

Urna wyborcza

Obecna kadencja rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kończy się 16 listopada. 21 października 2018 r. wybierzemy radnych do Rady Miejskiej w Słomnikach, Powiatu Krakowskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Gminy Słomniki. Oto krótki poradnik, jak nie pogubić się wśród kart i list.

Rada Miejska w Słomnikach

Na 44. sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach m.in. podsumowano czteroletnią pracę Rady Miejskiej w Słomnikach oraz wysłuchano podsumowania kadencji pracy Burmistrza Gminy Słomniki.