A A A
Sołtys

Wybrano 25 sołtysów oraz przewodniczącego Rady Osiedla w Słomnikach na kadencję 2019—2024.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas piątej sesji Rady Miejskiej przyjęto 29 uchwał, złożono także 1 interpelację dotyczącą stanu zieleni w mieście Słomniki.

Urna wyborcza

Od 4 do 30 marca mieszkańcy gminy Słomniki będą wybierać swoich przedstawicieli w Radzie Osiedla Słomniki, która reprezentuje WSZYSTKICH mieszkańców Słomnik oraz sołtysów i przedstawicieli Rad sołeckich w 25 miejscowościach.

Sesja Rady Miejskiej

31 stycznia podczas obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto uchwałę wyrażającą stanowczy sprzeciw wobec zamiarów Ministerstwa Sprawiedliwości przeniesienia V Wydziału Ksiąg Wieczystych ze Słomnik do Miechowa.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas III sesji zwyczajnej najważniejszym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie prorozwojowego i proinwestycyjnego Budżetu na 2019 rok.