Drukuj
Sesja Rady Miejskiej

Jedna z najważniejszych uchwał przyjętych na tej sesji dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Gminy Słomniki; wejdzie ona w życie 14 dni od daty opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, czyli w połowie listopada.

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od przedstawienia informacji z działalności Burmistrza Gminy Słomniki pomiędzy sesjami. Dużym wydarzeniem w naszej Gminie była wizyta Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Burmistrz Knafel uczestniczył w spotkaniu z Pierwszą Damą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach. Relacja ze spotkania: Pierwsza Dama w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach. Wśród inwestycji dokonano odbioru m.in. dwóch placów manewrowych w Niedźwiedziu i Kacicach, chodnika przy bloku nr 8 przy ul. Świerczewskiego w Słomnikach. Dokonano termomodernizacji szkół w Smrokowie i Kacicach. Kończy  się II etap budowy ośrodka zdrowia. Burmistrz Knafel podkreślił, że jak dotąd prace idą zgodnie z planem. Podpisano umowy  na dofinansowanie modernizacji ujęć wody w Zagaju Smrokowskim i Lipnej Woli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Pełna Informacja Burmistrza Gminy Słomniki pomiędzy sesjami: Informacja z 27 października 2016.

Najważniejsza uchwała przyjęta na tej sesji dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla części północnej. Wejdzie ona w życie z chwilą opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w połowie listopada.  MPZP dla części północnej dotyczy następujących miejscowości: Janikowice, Kacice, Lipna Wola, Muniakowice, Orłów, Prandocin, Prandocin Wysiołek, Prandocin Iły,  Smroków-Zagaje Smrokowskie, Wężerów (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w Prandocinie Iłach oraz terenu pod trasę S7). Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 5996,4 ha. Szczegółowe informację – tutaj.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Informacja zawiera szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań w poprzednim roku szkolnym, m.in. z wynikami sprawdzianów umiejętności w szkołach podstawowych czy egzaminów gimnazjalnych. Kolejna uchwała oświatowa dotyczyła wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Słomniki. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach przyjmuje nazwę Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach.

Przyjęto uchwalę w sprawie zadań Powiatu Krakowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Słomniki w okresie od 1 listopada do 31 marca w sezonach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Wszystkie uchwały kliknij – tutaj.

Odsłony: 2542