A A A
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

W czasie obrad sesji przyjęto wiele ważnych uchwał, między innymi w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014.

Sesje rozpoczęło wystąpienie Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Jurajska Kraina” Pani Doroty Buczek, która podsumowała dotychczasową działalność stowarzyszenia, którego Gmina Słomniki jest aktywnym członkiem. Podkreśliła przy tym, że nasza gmina bardzo skutecznie działa na polu wykorzystania unijnych środków i zajmuje pierwsze miejsce wśród innych gmin należących do stowarzyszenia. Skarbnik Zarządu stowarzyszenia Pan Piotr Foszcz podkreślił zgodną i owocną współpracę samorządów wchodzących w skład Jurajskiej Krainy.

 

Następnie burmistrz Paweł Knafel przedstawił informację pomiędzy sesjami, dostępna jest tutaj. Ważną informacją jest podwyżka za odbiór śmieci; do tej pory kwota za wywóz segregowanych śmieci wynosiła 6 zł, za niesegregowane – 12 zł. Płacić będziemy 7 zł za odpady segregowane (wzrost o 1 zł) i 14 zł za niesegregowane (wzrost o 2 zł).

Zatwierdzono sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.

Pozostałe uchwały z sesji z 25 czerwca 2015 r., zobacz tutaj.