Drukuj
Sesja Rady Miejskiej w Słomnikach

30 kwietnia 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Obrady rozpoczęły się przedstawieniem informacji z działalności Burmistrza Gminy Słomniki. Burmistrz Paweł Knafel poinformował m.in. o podejmowanych działaniach na rzecz objęcia trasy Słomniki–Kocmyrzów projektem „schetynówki”. Pozostając w temacie dróg, na spotkaniu z radnym powiatowym Włodzimierzem Tochowiczem przekazał on zebrane uwagi bieżące co do odcinków na drogach powiatowych wymagających remontu oraz listy inwestycji planowanych na drogach powiatowych w kolejnych latach.

 

Burmistrz poinformował także o ustaleniu ostatecznego przebiegu trasy Nordic Walking na terenie gminy Słomniki, której realizacja i oznakowanie będzie zakończone do 30 czerwca – zadanie realizowane przez LGD Jurajska Kraina.

Na sesji Rady Miejskiej zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach.

Przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zatwierdzono także taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę o odprowadzenie ścieków.

Rada Miejska zgodziła się na wstąpienie Gminy Słomniki do Klastra Zrównoważona Infrastruktura. Jest to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce.

Zarówno Pan Burmistrz, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek złożyli wszystkim sołtysom, jak i nowemu przewodniczącemu Rady Osiedla Słomniki gratulacje, życząc owocnej współpracy z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców, oraz wyręczono drobny upominek.

Wszystkie uchwały: kliknij — tutaj.

Odsłony: 2514