A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas III sesji zwyczajnej najważniejszym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie prorozwojowego i proinwestycyjnego Budżetu na 2019 rok.

Sesja rozpoczęła się od wysłuchania Informacji Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami za okres 29.10.2018 – 28.12.2018.  Na początku Burmistrz Knafel wymienił m.in. uroczystości i spotkania, w których brał udział; były to m.in. zakończenie roku obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada; Bieg Niepodległości; uroczystości i akademie niepodległościowe w szkołach i przedszkolach; imprezy towarzyszące organizowane przez stowarzyszenia (Słomniki Rynek, Ratajów, turniej strzelecki); Koncert Orkiestry Dętej Echo w Słomnikach; szereg wydarzeń o charakterze świątecznym, m.in. w MGCK wystawa „Szopka nie tylko krakowska”, koncert gitarowy Patryka Filipowicza „Uboga noc” oraz spektakl „U szopy” w wykonaniu zespołu teatralnego UTW w Słomnikach.

Przechodząc do części inwestycyjnej, Burmistrz Knafel poinformował o zakończeniu budowy drogi przebiegającej przez Strefę Aktywności Gospodarczej w Wężerowie, która poprawia komunikację w tamtym rejonie i podnosi atrakcyjność terenów inwestycyjnych w SAG; zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej w Prandocinie; wykonano roboty ziemne na drodze polnej w miejscowości Czechy „Ganek”, gdzie na wiosnę zostanie wykonane utwardzenie nawierzchni; zakończono wyposażanie budynku Przychodni Zdrowia w Słomnikach; zakończono budowę placów zabaw na terenie gminy; trwa budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu. Wśród inwestycji wodno-kanalizacyjnych: w trakcie jest budowa kanalizacji na odcinku ul. Poniatowskiego – osiedle; zakończono budowę wodociągu w Wężerowie w Strefie Aktywności Gospodarczej. Cała informacja Burmistrza pomiędzy sesjami – tutaj.

 

W części zapytania sołtysów i gości głos zabrała m.in. Dyrektor MGCK pani Alicja Biczysko, która zaprosiła osoby starsze 65+ do udziału w darmowych szkoleniach z obsługi komputera i Internetu; odbywają się one w ramach programu Małopolski e-senior i są sfinansowane w całości przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej. Szczegóły w siedzibie MGCK w Słomnikach oraz pod nr telefonu 123881149.

Budżet na 2019 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny

Wśród uchwał najważniejszą była Uchwała Budżetowa, którą Rada Miejska w Słomnikach przyjęła jednogłośnie. Otrzymała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Budżet na 2019 r. jest mocno prorozwojowy i proinwestycyjny, bowiem aż 24 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje, stanowi to ok. 31,5 proc. wydatków ogółem.  

Dochody ogółem: 73939500,00 zł, w tym dochody bieżące 58061280,00 zł, dochody majątkowe 15878220,00 zł.

Wydatki ogółem 75104500,00 zł, w tym wydatki bieżące 51435500,00 zł, wydatki majątkowe 23669000,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna wynosi 6 625 780 zł i jest wyższa od prognozowanej w roku poprzednim o ok. 1,6 mln zł. Jej rokroczny wzrost świadczy o stabilnych finansach gminnych oraz efektywności w zarządzaniu.

Środki na inwestycje także rokrocznie rosną, dla porównania w 2018 r. były planowane na poziomie ok. 14 mln zł, co wynosiło ok. 22 proc. wydatków ogółem; w 2019 r. wynoszą one 23 669 000 zł, w tym 15 878 220 zł ze środków zewnętrznych.

Najważniejsze plany inwestycyjne na 2019 rok:

  • Budowa strefy wypoczynku i rekreacji nad rzeką Szreniawą na dawnym placu targowym przy ul. 3 Maja. Będzie tam siłownia zewnętrzna, skatepark, ścieżki rowerowe w ramach projektu partnerskiego, o którym mowa poniżej. Całość inwestycji wynosi 2 516 670 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych 1 490 000 zł.
  • Budowa parkingów park&ride przy stacjach PKP Słomniki, Słomniki Miasto i Niedźwiedź, łączna wartość inwestycji to 3118000 zł.
  • Budowa ścieżek rowerowych: Gmina Słomniki w ramach realizacji projektu partnerskiego z 4 innymi gminami wybuduje cztery odcinki tras pieszo-rowerowych na terenie miasta: na odcinku pomiędzy ulicami Okrzei i Kolejową, wzdłuż ulicy Kolejowej, wzdłuż ulicy św. Jana Pawła II – na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Poniatowskiego, gdzie przy pętli autobusowej powstanie parking park&ride dla samochodów i rowerów oraz wzdłuż ulicy Poniatowskiego. Powstające ścieżki mają przede wszystkim usprawnić ruch komunikacyjny, a w szczególności umożliwić wygodny dojazd do parkingów przy peronach PKP, linii 222 oraz do ważnych budynków użyteczności publicznej takich jak ośrodek zdrowia, urząd, przedszkole czy szkoła w Słomnikach. W 2019 r. powstanie chodnik, parking oraz ścieżka rowerowa na ul. Poniatowskiego do ul. Jana Pawła II (do nowego ośrodka zdrowia). Wartość tej części inwestycji wynosi 1 705 100 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPOWM na lata 2014–2020 wynosi 1350000 zł. Więcej o ścieżkach rowerowych – tutaj.
  • Zadania wodno-kanalizacyjne na łączną kwotę 2 600 000 zł, do najważniejszych należą budowa kanalizacji w Słomnikach na ul. Mirka I etap i przebudowa obiektów ujęcia wody w Kacicach I etap.

Inne podjęte uchwały to m.in.: dotycząca Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słomnikach, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2026. Wszystkie uchwały dostępne – tutaj.