A A A

Skład Rady Miejskiej (kadencja 2014-2018)

Rada Miejska w Słomnikach

Przewodniczący Rady Miejskiej   Grzegorz Płażek Okręg nr  13
Zastępca Przewodniczącego Maria Jagła Okręg nr 6
Zastępca Przewodniczącego Ewa Warda-Kaszuba   Okręg nr 4
Radny Mirosław Dziedzic Okręg nr 15
Radna Bożena Furgalska Okręg nr 12
Radna Jolanta Jamborska Okręg nr 8
Radny Władysław Janik Okręg nr 9
Radny Piotr Kłosiński   Okręg nr 7
Radny Robert Perek Okręg nr 1
Radna Irena Podsiadło Okręg nr  11
Radny Adam Przecherka Okręg nr 10
Radny Krzysztof Szaleniec  Okręg nr 2
Radny Tomasz Toporek Okręg nr 5
Radny Maksymilian Zagrodzki     Okręg nr 3
Radna Beata Żak Okręg nr 14