Ostrzeżenie: silny wiatr  od godz. 16:37 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021

Więcej:

...

Ostrzeżenie: silny wiatr  od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 do godz. 16:00 dnia 24.09.2021

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne:gwałtowne wzrosty stanów wody.

Obszar: zlewnie: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia

...

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczu od godz. 04:00 dnia 17.09.2021 do godz. 15:00 dnia

...

Ostrzeżenie: burze z grademod godz. 12:00 dnia 12.09.2021 do godz. 22:00 dnia 12.09.2021

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (3 stopień).
Obszar:

...

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczu (2 stopień)od godz. 11:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (2 stopień).
Obszar:

...

Ostrzeżenie: intensywne opady deszczuod godz. 22:00 dnia 29.08.2021 do godz. 11:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (2 stopień).
Obszar:

...