Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowny wzrost stanów wody.

Stopień: 1

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz

...

Ostrzeżenie: burze z gradem(stopień 2 3)od godz. 08:00 dnia 26.08.2023 do godz. 20:30 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowny wzrost stanów wody.

Stopień: 1

Obszar: zlewnie Małej Wisły, Soły,

...

Ostrzeżenie: burze z gradem(stopień 2)od godz. 18:00 dnia 25.08.2023 do godz. 06:00 dnia

...

Ostrzeżenie: upał (stopień 2)od godz. 13:00 dnia 24.08.2023 do godz. 20:00 dnia 27.08.2023.

Więcej:

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowny wzrost stanów wody.

Stopień: 1

Obszar: Zlewnie Soły, Skawy,

...

Ostrzeżenie: burze z gradem(stopień 1 2)od godz. 17:00 dnia 22.08.2023 do godz. 02:00 dnia

...

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowny wzrost stanów wody.

Stopień: 1

Obszar: Zlewnie dopływów Wisły oraz

...

Ostrzeżenie: burze z gradem(stopień 1)od godz. 12:00 dnia 21.08.2023 do godz. 20:00 dnia

...

Ostrzeżenie: upał (stopień 2)od godz. 11:13 dnia 20.08.2023 do godz. 20:00 dnia 21.08.2023 do

...