A A A
Ministerstwo Zdrowia

Rodzice, którzy chcą zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom, mogą to uczynić m.in. w Przychodni Zdrowia w Słomnikach.

Więcej: Darmowe szczepienia przeciwko pneumokokom

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Więcej

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej

Herb Gminy Słomniki

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach od 2018 r. wprowadzono nowe metody płacenia podatków oraz opłat m.in. za dzierżawy czy najem.

Płatności kartą

W Urzędzie Miejski w Słomnikach możesz płacić kartą; zachęcamy do korzystania z tej formy płatności. Szczegóły: W Urzędzie Miejskim zapłacisz kartą