A A A
MODR Karniowice

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  zaprasza na szkolenie
„Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w 2019 roku – eWniosek Plus” oraz „BHP w gospodarstwie rolnym”

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony najem na okres 5 lat lokal handlowo – usługowy

MODR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają na szkolenie „Obsługa zgłoszeń zwierząt przez internet - Portal IRZ+”

Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 5 do 8 października 2018r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzeli w czasie trawania odpustu w Słomnikach w dniach od 05 października 2018r. do 8 października 2018r.