A A A
Herb gminy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki – etap II

KAS

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach informuje:

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie, Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.

Budżet Obywatelski

Rozpoczyna się realizacja 3. edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

Nabór do Policji

Komenda Główna Policji w 2018 r. chce przyjąć do służby 360 nowych osób.