A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Słomniki oraz Statutu Osiedla Słomniki.

Polowanie

Zarząd Koła Łowieckiego Kormoran w Krakowie zawiadamia o dodatkowym polowaniu zbiorowym w dniu 27 stycznia 2019 roku.

Polowanie

Zarząd Koła Łowieckiego "SOSNÓWKA" w Krakowie informuje, że z organizacją polowań tzw. wielkoobszarowych, polowania te odbędą się w dniu 26 i 27.01.2019 r na terenie obwodu łowieckiego nr 16.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony najem na okres 5 lat lokal handlowo – usługowy

Polowanie

Zarząd KŁ "Knieja" w Krakowie informuje o organizacji dodatkowego polowania na dziki w miesiącu styczniu.