A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaże blaszaki oraz dzierżawy gruntu na ul. 3-go Maja (na rzecz obecnych dzierżawców).

WUP Kraków

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Herb Gminy Słomniki

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa budynku hali przetwarzania produktów spożywczych wraz magazynem i zapleczem technicznym i socjalno-administracyjnym, wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania, wentylacji” na działce nr 600/37 w miejscowości Wężerów, Gmina Słomniki.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony najmu lokalu z przeznaczeniem na działalność usługową w ramach kontraktu z NFZ - gabinet
stomatologiczny na okres 5 lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach

Płatności kartą

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiliśmy usługę płatności kartą płatniczą.