A A A
Herb gminy

Urząd Miejski w Słomnikach zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Logo Policji

Celem debaty będzie także zdiagnozowanie innych problemów zgłaszanych przez mieszkańców, mających związek z ich bezpieczeństwem oraz wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję lub inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Herb Gminy

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki

Więcej

Burmistrz Gminy Słomniki zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Urna wyborcza

Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. został powołany Pan Krzysztof Futoma na stanowisko urzędnika wyborczego na obszarze Gminy Słomniki.