A A A
RCB

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie osób bezdomnych w czasie mrozów.

Herb Gminy Słomniki

Informuje się, że na dzień 26.02.2018r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został ustalony ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu usługowego pod działalność w ramach kontraktu z NFZ – gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Słomnikach na okres 5 lat.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny (nabywa najemca lokalu).

Urna wyborcza

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki zawiadamia, że w dniu 19.02.2018 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z kredowego poziomu wodonośnego na terenie działki nr 134, jednostka ewidencyjna 120612_5, obręb ewidencyjny 0001, Brończyce”,